Post Image
544

Yeniden diriliş ( Ahiret Gününde ) gününde çocuklar ve bebekler ne olacak?

Yeniden dirilişin olacağı gün herkes kaçışırken, korku dolu anların yaşandığı o günde çocuk ve bebeklerin yeniden diriltilmesinin alameti nedir? Bu soruyu nasıl açıklayabiliriz sorusunun cevabını birlikte öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle Ahiret gününde yeniden dirilişin olacağı gün Müslüman ve olmayanların yürüyüşleri farklı olacaktır. Cennet ehli insanlar ile Cehennem ehli insanların toparlanma için yürüyüşleri elbette ki aynı olmayacaktır.

“O gün takva sahiplerini şerefli bir heyet halinde Rahman’ın huzurunda toplarız. Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreriz.” (Meryem, 19/85-86) mealindeki ayetlerde bu gerçeğin altı çizilmiştir.

– Dini intisapları ne olursa olsun çocuklar, -alimlerin büyük çoğunluğuna göre- cennetliktir. Allah’ın sonsuz rahmeti, hiç bir günahı olmayan bu masumların yolda sıkıntı çekmelerine elbette izin vermez.

– Bediüzzaman hazretlerinin şu ifadeleri de konumuza farklı bir bakış açısını ışıklandırmaktadır:

“Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur: Cennet ve Cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi ehl-i Cennet, lütf-u İlahî ile berk ve burak gibi uçarak haşirden geçerler, Cennet’e giderler. Fakat ehl-i Cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile?

İşte hatıra gelen şudur: Nasıl ki meselâ Amerika’da, bütün milletler umumî bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider. Öyle de: Bahr-i muhit-i kâinatta, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahata alışan Küre-i Arz; ahalisini alır, gider mahşer meydanına boşaltır. Hem her otuz üç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, merkez-i Arz’da bulunan Cehennem ateşinin hadîsçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık ikiyüz bin derece-i harareti taşıyan ve hadîsin rivayatına göre, dünyada ve berzahta büyük Cehennem’in bazı vazifelerini gören ateşini Cehennem’e döker; sonra emr-i İlahî ile daha güzel ve bâki bir surete tebeddül eder; âhiret âleminden bir menzil olur.” (Mektubat, 17)

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın