Peygamber, Nebi, Elçi, Resul ve Mucize kavramlarının anlamı ve araştırma

Din kültürü dersleri için sorulan bir soru olan elçi nebi resul peygamber ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz? sorusunun  sizler için hem kısa anlamları olarak bilgi vereceğiz hemde biraz açıklamalı olarak açıklayacağız. Peygamberlikle ilgili olan bu kavramların ne anlama geldiğini birlikte öğrenelim.

Elçi kavramı nedir?

Elçi kelimesi ve kavram açıklaması: Bir görevi yada misyonu başka kişi ve kişilere aynen şekilde iletmekle görevli kişi.

Resul nedir? – Resul ne anlama geliyor?

Resul kavramı; “Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.”

Nebi nedir? – Nebinin kelime anlamı

“Allah’ın (c.c.) kendisine vah yettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen addır.”

Peygamber kelimesi ne anlama geliyor?

Peygamber Farsça bir kavramdır. Bu kavram kelime olarak haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir.

Mucize kavramının açıklaması nedir?

Sözlükte “insanı aciz bırakan, olağan üstü, garip tuhaf şey” manalarına gelen mucize, terim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak desteklemek için yarattığı, insanların aynısını getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olay” diye tanımlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir