Peygamber Efendimizin yaptığı en özel dua ve anlamı

by prAmid

Hz. Muhammed Mustafa ( s.a.v ) İslam ümmetinin ışığı, yol göstericisi. İslam dünyasına gelmiş en büyük nimetlerden sadece bir tanesi. Kuran-ı kerimle birlikte birleşmiş ve bütün dünyanın görebileceği insanlık derecesinin en üst seviyesidir. Şimdi Peygamber efendimizin yaptığı en özel duayı ve duasının anlamını sizlerle paylaşacağız. Peygamber Efendimizin Ey Allah’ım diye başladığı bu özel duaları sizlere rivayetleri ile birlikte aktaracağız. Diğer konularımız da peygamber efendimizin namazla ilgili ve diğer konularla ilgili dualarını da paylaşacağız.

Resulullah (S.a.v) Allah’a (Azze ve Celle) şöyle dua ederdi:
“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

Resulullah (S.a.v) Allah’a Azze ve Celle) şöyle dua ederdi

“Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)
İbn-i Abbas (ra) anlatıyor:
“Resulullah (S.a.v), Kuran’dan bir sure öğretir gibi şu duayı bize öğretmişti:
“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)
Peygamber Efendimiz’in (S.a.v) uyumadan önce yaptığı dua
Resulullah (S.a.v) yatağına girince, sağ elini yanağının altına koyar sonra şu duayı okurdu:
“Allah’ım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın gün beni azabından koru.” (Kütüb-i Sitte)
Huzayfe (ra) şöyle demiştir:
“Allah’ın Resulü (asm):
“Yattığı zaman elini yanağının altına koyardı ve:
“Allah’ım! Senin Azze ve Celle) adınla ölür, Senin Azze ve Celle) adınla dirilirim.” uyandığı zamanda:
“Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a Azze ve Celle) hamd olsun. Kıyamet gününde yine onun huzurunda haşr olunacağız.” derdi. (Buhari)

İlgili İçerikler

Leave a Comment