Peygamber Efendimizin sevdiği ve tavsiye ettiği çocuk isimleri hangileridir?

Değerli kardeşlerim bir kardeşimizden gelen bu soruyu hadisler ışığında sizlere açıklamaya çalışacağız. Bunun dışında bir şeyler yazmak ve yayınlamak doğru olmayacaktır.

Öncelikle Hz. Peygamberin eşlerinin isimleri ve daha sonra da kızlarının isimleri sizlere yazacağız ve sonrasında ise hangi isimleri değiştirmiştir bunları sizlere yazmaya gayret göstereceğiz. 

Hz. Muhammed Mustafa ( s.a.v ) bazı isimleri değiştirmiş bazı isimler konusunda da önerilerde bulunmuştur.

Peygamber efendimiz ( s.a.v ) eşleri ve isimleri

 • Ayse-i Siddiyka (ra.)
 • Cuveyriye Bint-i Haris (ra)
 • Hafsa (ra.)
 • Hatice-yi Kübra (ra)
 • Meymune bint-i Haris (ra)
 • Safiye Bint-i Hayy (ra.)
 • Sûde Bint-i Zem’a (ra)
 • Ümm-i Habibe (ra)
 • Ümm-i Seleme (ra)
 • Zeyneb Bint-i Cahş(ra)
 • Zeyneb Bint-i Huzeyme (ra)

Hz. Muhammed ( s.a.v ) kızlarının isimleri

 • Fatıma (ra)
 • Rukiyye (ra)
 • Ümmü Gülsum (ra)
 • Zeynep (ra)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Torunlarının isimleri

 • Emame Bint-i Ebi’l As (ra)
 • Zeynep Bint-i Ali b.Ebî Tâlib (ra)
 • Hala ve Teyzeleri 
 • Erva Binti Abdülmüttalib (ra)
 • Halide binti Esved (ra)
 • Safiyye Binti Abdülmuttalib (ra)
 • Ümmü Haram (ra)

Hadisi Şeriflerle Peygamberimizin isimler konusunda ki önerileri

24 – Hz. Aişe (radıyallahu anhâ): “Ey Allah’ın Rasûlü, dedim, arkadaşlarımdan her birisinin bir künyesi var, (benim yok)”. Dedi ki: “Oğlum Abdullah İbnu Zübeyr ile künyelen.” Aişe, “Ümmü Abdillah (Abdullah’ın annesi)” diye künye almıştı”

Ebu Dâvud, Edeb 78, (4970).

Rezîn merhum: “Teyze anne gibidir” ilavesini kaydetmiştir.

HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN DEĞİŞTİRDİĞİ İSİMLER

125 – Hz. Aişe (radıyallahu anhâ): “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) çirkin isimleri değiştirirdi” buyurmuştur.

Tirmizî, Edeb 66, (2841).

126 – Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Zeyneb Bintu Ebî Seleme’nin ismi Berre idi. “Nefsini tezkiye ediyor” denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onu Zeyneb diye isimlendirdi.

Buhârî Edeb 108; Müslim, Edeb 17, (2141).

127 – İbnu Abbâs (radıyallahu anh) anlatıyor: “Cüveyriye Bintu’l-Hâris’in ismi Berre idi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) “Berre’nin yanından çıktı” denmesini sevmiyordu.

Müslim, Edeb 16, (2140).

131 – İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) diyor ki: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Âsiye (isyankâr, itaatsiz kadın) ismini değiştirip Cemîle (güzel kadın) yaptı.

Müslim, Edeb 14, (2139); Tirmizî, Edeb 66, (2840); Ebu Dâvud, Edeb 70, (4952).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir