En SOn Konular

Corona Allah’ın insanlara bir mesajı mıdır?

Corona ( Korona - Kovid 19 ) isimli virüsün bütün dünyayı kayıp yıkması gün be gün medya aracılığı ile insanlara aktarılmaya...

Korona Virüsü nedeniyle Cuma namazı iptal edilebilir mi?

Son zamanların en korkulu olayı şüphesiz ki Korona virüsü oldu. Tabi bir de devletlerin aldığı tedbirler var. BU tedbirler gerekçesi ile...

Sabah namazı en son kaça kadar kılınır?

Sabah namazı vakti ile ilgili olarak Türkiye genelinde saatlere göre değişiklikler olur. İşte sizlere sabah namazı vakti ile ilgili olarak hangi...

Müslümanlar için Namazın önemi nedir?

Namaz dinin direğidir, ile başlayan ve Müslümanların hayatında en önemli ibadet şekli olan namazla ilgili bu bildiğimiz gerçeği bir de farklı...

Namaz nedir,Namazın tarihçesi ve Namazla ile ilgili her şey?

- Advertisement -

Değerli din kardeşlerim; öncelikle namaz kelime olarak nasıl gelmiştir ve namaz kelimesi kuranda nasıl geçmektedir. Bunları sizlere ifade etmeye çalışırken tarihi sürecini de sizlere aktarmaya çalışacağız. 

Öncelikle Namaz Farsça’dan dilimize gelmiş bir kelimedir. Kurana göre ise namazın adı Salat olarak söz edilmektedir. 

Değerli kardeşlerimiz namaz kavramı, ibadetini geçmişi ile sizlere bilgi amaçlı olarak sunduk. Sorularınızı sormayı ihmal etmeyin

Peki Namaz ne anlama geliyor:

Farsça’da anlam olarak “tazim için eğilmek, kulluk, ibadet” anlamlarına gelen namaz, sözlük anlamım olarak  “dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak” manalarındaki Arapça salât (çoğulu salavât) kelimesinin karşılığı olarak Türkçe’ye geçmiştir. 

Namazla ifade edilen nedir?

Terim olarak ifade etmek gerektiğinde salat tekbirle başlayıp selamla son bulan, belirli hareket ve sözlerden oluşan bedeni ibadeti ifade eder.

Namaz ibadetindeki rükünlerin aynı zamanda fiili ve sözlü bir dua niteliğinde olması salat kelimesinin terim ve sözlük anlamları arasındaki ilişkiyi teyit etmektedir.

Namazın tarihçesi

Kuran-ı Kerîm’le birlikte bütün kutsal dinlerde namaz olduğu bilinmektedir. Namaz ibadeti bütün ilahi binler ve bu dine inanan herkese verilmiştir.

Hz. Âdem, Nûh ve İbrâhim’den sonra namazı terkeden nesillerin geleceği (Meryem 19/59),

Hz. Zekeriyyâ’nın namaz kıldığı (Âl-i İmrân 3/39),

Hz. Îsâ’nın beşikteki mûcizevî konuşmasında namaz vecîbesine atıfta bulunduğu (Meryem 19/31),

Hz. İbrâhim’in yanı sıra Lût, İshak ve Ya‘kūb’a namaz emrinin vahyedildiği (Enbiyâ 21/73),

Hz. İsmâil’in halkına / ailesine namazı emrettiği (Meryem 19/55),

Hz. Lokmân’ın oğluna namazı Hakkıyla kılmasını öğütlediği (Lokmân 31/17),

Hz. İbrâhim’in namazı yalnız Allah rızâsı için kıldığını söylediği (En‘âm 6/162),

yine Hz. İbrahim’in kendisini ve neslini namazı dosdoğru kılan kullarından eylemesi için dua ettiği (İbrâhîm 14/40),

Hz. Mûsâ’ya Allah’ı anmak üzere namaz kılmasının emredildiği (Tâhâ 20/14) ifade edilmekte

ve Allah’ın İsrâiloğulları’ndan yerine getirme sözü aldığı görevler arasında namazın da yer aldığı görülmektedir. (Bakara 2/83; Mâide 5/12)

Ayrıca Ashâb-ı Kehf kıssası anlatılırken mescid kelimesinin zikredilmesinden (Kehf 18/21) o dönemde namaz ibadetinin var olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.

Hadis ve tarih eserlerinden, İslâm öncesi Hicaz-Arap toplumunda Hz. İbrâhim’in tebliğ ettiği tevhid dininin etkilerinin ve bazı ibadet türlerinin şekil ve mahiyet değiştirerek de olsa devam ettiği, Ebû Zer el-Gıfârî ve Zeyd b. Amr b. Nüfeyl gibi bu dine tâbi olup Hanîf diye isimlendirilen kimselerin Kâbe’ye yönelerek namaz kıldıkları anlaşılmaktadır. (Müslim, Fezailü’s-sahâbe, 132; Cevâd Ali, VI, 473-475)

- Advertisement -

Latest Posts

Corona Allah’ın insanlara bir mesajı mıdır?

Corona ( Korona - Kovid 19 ) isimli virüsün bütün dünyayı kayıp yıkması gün be gün medya aracılığı ile insanlara aktarılmaya...

Korona Virüsü nedeniyle Cuma namazı iptal edilebilir mi?

Son zamanların en korkulu olayı şüphesiz ki Korona virüsü oldu. Tabi bir de devletlerin aldığı tedbirler var. BU tedbirler gerekçesi ile...

Sabah namazı en son kaça kadar kılınır?

Sabah namazı vakti ile ilgili olarak Türkiye genelinde saatlere göre değişiklikler olur. İşte sizlere sabah namazı vakti ile ilgili olarak hangi...

Müslümanlar için Namazın önemi nedir?

Namaz dinin direğidir, ile başlayan ve Müslümanların hayatında en önemli ibadet şekli olan namazla ilgili bu bildiğimiz gerçeği bir de farklı...

Tavsiye Konular

Hz. Muhammed’in ( s.a.v ) kısa hayatı – Kronolojik hayatı

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatının kronolojik sırası ile sizlere bütün ayrıntıları ile birlikte sunulmuştur. Tarihlerin esas alındığı hayat hikayesinde oldukça net ve özet...

Peygamber Efendimin ( s.a.v ) çok evlenmesinin hikmeti nedir?

Değerli din kardeşlerim Rasuli Ekrem ( s.a.v ) Muhammed Mustafa Hazretlerinin her olayında bir hikmet vardır. Nitekim çok evliliği ile ilgili de...

Salaten Tüncina duası okunuşu,anlamı, meali ve fazileti

Salaten Tüncina duası ile ilgili aklınıza gelen bütün soruların yanıtını sizler için bir araya topladık. farz namazlarından sonra duanın okunup okunmadı, Salaten...

Hz. Muhammed ( s.a.v ) Yahudileri öldürülmesi ile ilgili söylediği hadisler

Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa ( s.a.v ) "Yahudileri öldürünüz" şeklinde bir hadisi şerifi var mıdır? sorusuna karşılık olarak bir çok hadis...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Merhamet ve affetme konusunda en çok şeyi öğreneceğimiz Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa ( s.a.v ) ile ilgili olarak hem bütün canlılara karşı...

İletişim Kayıt

Güncel konuları takip etmek için Email ile kayıt olabilirsiniz.