Mezheplere göre ezan dinlemenin hükmü nedir?

Ezan dinin var olduğunu gösteren en temel işaretlerden sadece biridir. Hürmet ve saygı amaçlı olarak ezan okunduğu sırada sohbet etmenin, kuran okumanın bırakıldığını biliyoruz. 

Peki ezan okunduğu sıra da mezheplerin bu konuda görüşleri nelerdir. Yani Hanefi mezhebi ezan okumayı nasıl değerlendiriyor veya Şafii mezhebi gibi.

Ezan okunurken yapmamız gerekenler nelerdir

Ezanın hükmü  Sorunun cevabı:

Hanef mezhebi bunun, vacip olduğunu söyler, çünkü emir “vücup” ifade eder. Malıki mezhebinden bazıları ve Zahirilerin mezhebi de bu konuda birleşmişlerdir.

İmam Malik, İmam Şafii,İmam Ahmed ve Hanefi mezhebinden Tahavî’nin de içinde bulunduğu cumhura göre sözle icabet vacip değil, müstehaptır. (Davudoğlu, VI/27; lbn Hacer, Fethu’1-Bârî, N/92-93; Aynî, IV/280)

Kendi kendine Kur’an okuyan ve tesbih çeken kimse de bunları bırakıp ezana icabet etmelidir. Ama mescidde (başkaları dinlerken) Kur’an okuyan, okumasına devam edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir