Kuran’a ve Hadislere göre Cinler ve özellikleri

by prAmid

Cinler ve şeytanlar ile ilgili olarak bir çok kulaktan dolma bilgi vardır. Tabi işin özünde ise kaynak kitabımız olan Kuranı kerime göre Cinleri tanımak ve cinlerin özelliklerini öğrenmek zorundayız. 

Peki Kuran-ı Kerim ve Hadisi Şeriflere göre Cinlerin özellikleri nelerdir?

Öncelikle cinlerin de bir alem olduğunu, insanlar gibi onlarında Allah’a kulluk için geldiğini bilmek ve bu bilinçte olmak gerekmektedir. Yani en önemli hatırlatma ise; Toplanıp ruh çağıran bazı insanlar ruhların geldiğini iddia ederler. Yüce Allah (c.c.), Kur’an’da insanın ruhla ilgili pek az bilgiye sahip olduğunu haber vermektedir

Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır. (bk. En’âm suresi, 130. ayet.)

Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.
(bk. Zâriyât suresi, 56. ayet.)

Cinlerin de inananları ve inkâr edenleri vardır. (bk. Cin suresi, 14. ayet; En’âm suresi, 130. ayet.)

Ateşten yaratılmışlardır. (bk. Hicr suresi, 27. ayet; Rahmân suresi, 15. ayet.)

Geleceği ve gaybı bilemezler. (bk. Sebe suresi, 14. ayet.)

Hz. Peygamberden Kur’an dinleyerek ona iman edenleri vardır.
(bk. Cin suresi, 1-2. ayetler.)

İlgili İçerikler

Leave a Comment