Kur’an-ı Kerime göre dua etmek ve dua örnekleri

Allah’a dua etmenin nasıl yapılması gerektiğini ve dua ederken nasıl istekte bulunulur bunların hepsini kaynak kitabımız olan Kuran-ı Kerimden öğreneceğiz. Ayeti kerimelerin bizlere öğreteceği şekilde dua örneklerini birlikte öğrenelim.

Kuran ayetlerine göre nasıl dua edilir ve örnek dualar:

“(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi
doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve yoldan çıkanların yoluna değil.”  Fâtiha suresi, 5-7. ayetler.


“… Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” Bakara suresi, 201. ayet.


“… Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz!
Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize
gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen
bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Bakara suresi, 286. ayet.


“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle
kimseler yarat. Rabb’imiz! Duamı kabul eyle.” İbrâhîm suresi, 40. ayet.


“… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” Tâhâ suresi, 25-26. ayetler.


… Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.” Mü’min suresi, 7. ayet.


“Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.” Âl-i İmrân suresi, 8. ayet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir