Kuran-ı Kerimde geçen Kadın ayetleri

by prAmid

Kutsal kitabımız olan Kuran ile sizlere kadın hakkında kısa bir malumat sunmak isteriz. İslam kadına o kadar büyük değer vermiştir ki, günümüz koşullarında var olan bütün sistemler bir araya toplanıp seferber olsalar bile İslamiyetin yaptığını yapamazlar. Kuran ayetleri ile anlatılan kadınlara birde Peygamberimizin hadisleri aracılığı ile bakılarak kadının yeri ve önemi açıklanabilir. Şimdi sizlere bir kaç ayeti kerimeyi sunacağız ve açıklama kısmı içinde sizleri araştırmaya davet edeceğiz.

Kur’an kadın ve erkek cinsi için “insanlar” ismini kullanmakta (İbrahim:1) ve kadını, müminler topluluğunun bir üyesi olarak kabul etmektedir. Bu, İslam’da kadının ikinci sınıf değil, birinci sınıf bir vatandaş olarak benimsediği şeklinde yorumlanmıştır.[4][11] İslam’da akıl melekesiyle donatılan her iki cins de Allah’ın emir ve yasaklarına uyup kulluk görevini yerine getirmekten sorumlu tutulmaktadır (Zariyat:56; Tevbe:71–72) İslam inancına göre sosyal hayat, kadın ile erkeğin birlikteliğiyle devam eden bir süreç olup cinsiyet farklılığı Allah’ın bir hikmetidir. Dolayısıyla bu süreçte herkes yaptığı eylemlerle değerlendirilecektir (Ali İmran:195). Ancak pratik İslam’da kadınların sosyal hayata katılımı ile ilgili kısıtlamalar olagelmiştir. İslam dünyasında kadınların şeriat kurallarının uygulandığı bazı İslam ülkelerinde norm davranışlar olarak kanunlaştırılan anlayışlar tarafından hicap ve tesettür kuralları çerçevesinde mahrem olmayan erkeklerle birlikte sosyal yaşama katılmaları[12] ve yalnız başına seyahat etmeleri hoş görülmez.

Kadına İslamî bakışı aksettiren bazı Kur’an ayetleri şunlardır:

  • “Biz insanı pişmiş çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık. “(Hicr Suresi : 26)”Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık.” (Mü’minun Suresi, 12)
  • “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp …”(Nisa Suresi :1)”Kendileriyle huzura kavuşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratıp…”(Rum suresi, 21)”Ey insanlar, sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık…”(Hucurat suresi, 13)
  • “Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz. Çünkü kadın, eğri “kaburga kemiği”nden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri tarafı, en üst tarafıdır. Onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın, hali üzerinde bırakırsan öyle kalır.” [8][9][10]
  • “Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. …”(Nisa Suresi :124)
  • “Mümin erkeklerle, mümin kadınlar birbirlerinin dostudur. Her ikisi de iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. (Tevbe Suresi :71)”
  • “Sizi tek bir candan yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan O’dur (Araf:189, Nisa:1, Zümer:6, Nahl:72)”
  • “Erkek olsun kadın olsun kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz.” (Nahl Suresi :67)
  • “Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun sizden bir şey yapanın emeğini boşa çıkarmam” (Al-i imran Suresi :195)

İlgili İçerikler

Leave a Comment