En SOn Konular

Corona Allah’ın insanlara bir mesajı mıdır?

Corona ( Korona - Kovid 19 ) isimli virüsün bütün dünyayı kayıp yıkması gün be gün medya aracılığı ile insanlara aktarılmaya...

Korona Virüsü nedeniyle Cuma namazı iptal edilebilir mi?

Son zamanların en korkulu olayı şüphesiz ki Korona virüsü oldu. Tabi bir de devletlerin aldığı tedbirler var. BU tedbirler gerekçesi ile...

Sabah namazı en son kaça kadar kılınır?

Sabah namazı vakti ile ilgili olarak Türkiye genelinde saatlere göre değişiklikler olur. İşte sizlere sabah namazı vakti ile ilgili olarak hangi...

Müslümanlar için Namazın önemi nedir?

Namaz dinin direğidir, ile başlayan ve Müslümanların hayatında en önemli ibadet şekli olan namazla ilgili bu bildiğimiz gerçeği bir de farklı...

İslam’da bilginin kaynakları özet ve slayt

- Advertisement -

İslam dininde bilginin kaynakları konusu için tek tek ve madde madde açıklama yaparak sizlere açıklamaya çalışacağız. İslam’da doğru bilginin kaynakları Akıl, Vahiy ve Duyular olarak sıralanmaktadır. Buna göre doğru bilgi kaynağı olarak Aklın önemi, Vahiy ve duyuların önemi ile ilgili sizlere doğru bilgi olarak bir içerik hazırladık. İslam’da bilginin kaynakları özet ve slayt

Kuran-ı Kerim ışığında doğru bilgi kavramlarını incelemeye başlayalım. Öncelikle bilginin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor.İslam’da bilginin kaynakları özet ve slayt

Bilgi ( Doğru bilgi ) nedir?

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bir bütün olarak ele alınmasıdır.Bu olgu, gerçek ve ilkelerin insan aklı tarafından kavranabilmesi için bazı süreçlerden geçmeleri gerekir. Çevreden elde edilen verilerin akıl tarafından bilgi haline getirilmesi yolculuğunda ona vahiy ve duyular da eşlik eder.

Kuran-ı Kerime göre Doğru bilgi kaynakları

  • Akıl
  • Vahiy
  • Duyular
İslam'da bilginin kaynakları özet ve slayt

Akıl ( İslam’da aklın önemi )

Akıl Kuran-ı kerimde defalarca zikredilerek Müslümanlar uyarılmıştır. Özellikle “akıl etmez misiniz?” gibi dikkat çekici uyarılar defalarca geçerken aklın ne kadar önemli olduğu vurgusu da gözlerden kaçmamaktadır.

İnsan oğlu, aklıyla iyiyi, kötüyü, doğruyu ve yanlışı, faydalı ve zararlı olanı kavrar. İradesiyle de seçimini yapar ve buna göre de sorumlu tutulur.

İslam dini, akla büyük önem verir. Kur’an’da birçok ayette, “Akıl etmez misiniz?”, “Düşünmez misiniz?” şeklinde uyarılar vardır. İslam inancında insanın yaptıklarından sorumlu tutulması için aklını kullanabilir bir durumda olması gerekir.İslam dininde doğru bilginin kaynakları

Vahiy ( İslam’da bilginin kaynaklarını belirtiniz? )

Yüce Allah’ın (c.c.), buyruklarını peygamberlere iletmesine vahiy denir. Vahiy, İslam dinine göre insanın bilgi kaynaklarından biridir. Tarih boyunca peygamberler, Yüce Allah’ın (c.c.) ilahî vahyini insanlara bildirmekle görevlendirilmişlerdir. Bu bağlamda sünnet de bilgi kaynaklarındandır.

Özellikle Allah’ın varlığı ve birliği, meleklerin ve cinlerin varlığı, cennet ve cehennem gibi metafizik kavramlar vahiyle öğrenilir. Ayrıca görev ve sorumluluklarımızın neler olduğu vahiy tarafından bildirilir. İslam dinine göre, akılla vahiy çatışmaz. Çatışır gibi görülen durumlarda aklın vahyi açıklamada yetersiz olduğu düşünülür.

İslam'da bilginin kaynakları özet ve slayt

Duyular ( Selim Duyular )

İslam dinin kaynaklarından biri de “selim duyular”dır. İnsan, duyuları aracılığıyla dış dünyadan veriler alır ve aklıyla bu verileri anlamlandırır. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma duyuları insanın dışarıya açılan pencerelerdir. İnsan, doğduğu andan itibaren duyuları vasıtasıyla edindiği bilgileri kullanır, hayatını bu bilgiler ışığında şekillendirir.

İnsan, vahyin ve aklın ışığında duyu organlarıyla birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Bunlarla dünya üzerindeki güzellikleri, Allah’ın yaratmasının sonuçlarını, evrendeki düzenin işleyişini görebilir ve anlayabilir.

- Advertisement -

Latest Posts

Corona Allah’ın insanlara bir mesajı mıdır?

Corona ( Korona - Kovid 19 ) isimli virüsün bütün dünyayı kayıp yıkması gün be gün medya aracılığı ile insanlara aktarılmaya...

Korona Virüsü nedeniyle Cuma namazı iptal edilebilir mi?

Son zamanların en korkulu olayı şüphesiz ki Korona virüsü oldu. Tabi bir de devletlerin aldığı tedbirler var. BU tedbirler gerekçesi ile...

Sabah namazı en son kaça kadar kılınır?

Sabah namazı vakti ile ilgili olarak Türkiye genelinde saatlere göre değişiklikler olur. İşte sizlere sabah namazı vakti ile ilgili olarak hangi...

Müslümanlar için Namazın önemi nedir?

Namaz dinin direğidir, ile başlayan ve Müslümanların hayatında en önemli ibadet şekli olan namazla ilgili bu bildiğimiz gerçeği bir de farklı...

Tavsiye Konular

Hz. Muhammed’in ( s.a.v ) kısa hayatı – Kronolojik hayatı

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatının kronolojik sırası ile sizlere bütün ayrıntıları ile birlikte sunulmuştur. Tarihlerin esas alındığı hayat hikayesinde oldukça net ve özet...

Peygamber Efendimin ( s.a.v ) çok evlenmesinin hikmeti nedir?

Değerli din kardeşlerim Rasuli Ekrem ( s.a.v ) Muhammed Mustafa Hazretlerinin her olayında bir hikmet vardır. Nitekim çok evliliği ile ilgili de...

Salaten Tüncina duası okunuşu,anlamı, meali ve fazileti

Salaten Tüncina duası ile ilgili aklınıza gelen bütün soruların yanıtını sizler için bir araya topladık. farz namazlarından sonra duanın okunup okunmadı, Salaten...

Hz. Muhammed ( s.a.v ) Yahudileri öldürülmesi ile ilgili söylediği hadisler

Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa ( s.a.v ) "Yahudileri öldürünüz" şeklinde bir hadisi şerifi var mıdır? sorusuna karşılık olarak bir çok hadis...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Merhamet ve affetme konusunda en çok şeyi öğreneceğimiz Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa ( s.a.v ) ile ilgili olarak hem bütün canlılara karşı...

İletişim Kayıt

Güncel konuları takip etmek için Email ile kayıt olabilirsiniz.