İşittiğiniz veya duyduğunuz her söze inanır mısınız? Neden?

by prAmid

Değerli kardeşlerim bu hafta sizlere güzel bir soru ile başlayalım. İnsanoğlu işittikleri ile hareket eder. Bu nedenle sizlere işittiğiniz her söze inanır mısınız? sorusuna cevap vermeye çalışırken nedeni konusunda da bizlere bilgi vermenizi rica ediyoruz.

İnsan gördükleri, işittikleri ve düşündükleriyle hareket eder. Yani insanın bilgisi;

gözlem, haber ve akla dayanır. İsrâ suresi 36. ayette bilgi kaynaklarının doğru kullanılması emredilir. İnsanın bir haber ve bir olay hakkında kesin hüküm vermeden önce ciddi araştırma yapması Yüce Allah’ın emridir. Akıl ve vicdan bu şekilde hareket ettiğinde artık inanç dünyasında kuruntulara ve yanlışlıklara meydan verilmez.

٣٦ ً ۫ل ُ ْ ؤ َس ُ م ه ْ ن َ َ ع َ ن َ ك ئِك ٰ ٓ ۬ول ُ ا ُُّ َ ك َاد ؤ ُ ف ْ َال َ َ َص و ْ َال َ و ْع َّم َّ الس اِن ۜ ٌ م ْ ِ ِ ه۪ عل َ ب ك َ ْ َس ل ي َ َا ل ْف ُ م ق َ ت َ َل و


“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet.

İnsanın sorumluluğu en temel konulardan başlayarak hayatın her alanını kapsar. Öncelikle iman noktasında kesin bilgiye sahip olmak gerekir. Zanla hareket eden insan ya yanlış bir yola sapar ya da zayıf bir imana sahip olur.

İlgili İçerikler

Leave a Comment