Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Halid Bin Velid ( Seyfullah ) Kimdir?

Ana Sayfa » İslami Cevaplar » Halid Bin Velid ( Seyfullah ) Kimdir?
Halid Bin Velid ( Seyfullah ) Kimdir?

Halid Bin Velid ( R.A ) hakkında konumuzu okumanızı tavsiye ediyoruz. Halid Bin Velid ( R.A ) biyografi yani hayatını sizlere uzun uzadıya anlatmak isterdik ama sıkılacağınızı düşündüğümüz için sizlere oldukça özet hali ile aktaracağız. Konumuzda Halid Bin Velid’in fotoğrafı konusuna, Halid Bin Velid’in yaşı, Halid Bin Velid’in ailesi ve çocukları, Halid Bin Velid’in memleketi ve özgeçmişini sizlere aktaracağız.
Halid Bin Velid ( R.A ) askeri konularda yetiştirilmiş muhteşem strateji ve komutanlık bilgisine sahip bir liderdir. Halid Bin Velid ( R.A ) Müslüman olmadan önceki yaşamı dahil olmak üzere bütün hayatı boyunca asker olarak yetişmiş ve yine asker olarak hayatına devam etmiştir. Müslümanlığı ile birlikte İslam dünyası Halid Bin Velid ( R.A ) gibi muhteşem bir kılıçla tanıştı. Müslüman olmadan önce de Mekke tarafından Kılıç olarak bilinmekteydi bu olay Müslümanlığı ile Seyfullah olarak değiştirildi yani Allah’ın kılıcı oldu.

Halid Bin Velid ( R.A ) yaşadığı hayatı boyunca zafer üstüne zaferle müjdelenmiş kocaman yürekli bir komutandır. Dünya bir araya gelsin de onun gibi bir komutanı daha çıkarsın. Savaş stratejisi konusunda öncede hazırlıklarını vekeşiflerini yaparak hiç bir zaman düşmanlarını hafife almamış bir sahabemizdir. En büyük özelliklerinden biri ise hiç bir savaşı kaybetmemiş olmasıdır.

Sizleri Halid Bin Velid ( R.A ) hayatı ile baş başa bırakıyoruz.

Halid Bin Velid ( R.A ) (Arapça: خالد بن الوليد, d. 592 – ö. 642) Seyfullah (Allah’ın kılıcı) olarak da bilinen Arap komutan. Hudeybiye Antlaşması sonrasında Müslümanlığı seçene kadar Kureyşlilerin saflarında, sonrasında İslam devletinin emrinde savaşmıştır. Kureyşlilerin Uhud Savaşında yenilmemelerinde kilit rol oynamış, emrindeki süvarilere yaptırdığı manevra ile Müslümanların yenilmesini sağlamıştır. Müslüman olduktan sonra Bizans ve Sasanilere karşı zaferler kazanmıştır. Bunların en dikkat çekeni Yermük nehri kıyısında Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaştır. Katıldığı yüzü aşkın savaşta yenilgiye uğramamıştır. Halid bin Velid savaş kaybetmemiş nadir komutanlardandır.

Irak ve İran’ı üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde İslam devletine bağlamıştır. Fetihleri Anadolu’da Kahramanmaraş’a kadar uzanmıştır. 638 yılında Ömer bin Hattab tarafından ordu komutanlığından alınıp idari bir göreve verilmiştir. Bir yıl sonra bu görevden istifa etmiştir. 642 yılında savaş meydanında ölmediğine üzülerek yatağında eceliyle can vermiştir.

Halid Bin Velid ( R.A )’ın Gençliği ve Kökeni
Halid bin Velid yaklaşık olarak 590 yılında dünyaya geldi. Annesi Lübabe ve babası ise Mahzum ailesinden Velîd bin Mugīre’dir. Ailesi (Mahzum kabilesi) askeri konularda uzmanlaşmış ve imtiyazlı bir Kureyş kabilesidir. Gençliğinde mızrak, yay ve kılıç kullanmayı ve süvariliği öğrendi.

Müslümanlık Öncesinde Halid Bin Velid ( R.A )
Bedir Savaşı’na katılmayan Halid Uhud Savaş’ında ilk defa Müslümanlara karşı savaşmıştır. Bu savaşta emrindeki atlıları Müslümanların arkasına sarkabilecek bir biçimde konuşlandırmıştır. Buna karşılık Muhammed bu atlıların yolunu savunmaları için elli okçuyu görevlendirmiştir. Savaşın başında Müslümanların üstün gelmeleri ile okçular konumlarını terk edince, Halid Bin Velid ( R.A ) fırsatı değerlendirip Müslüman ordularını emrindeki süvariler ile arkadan sıkıştırmıştır. Bu hareketi ile Halid Bin Velid ( R.A ) savaşın seyrini değiştirmiş ve Mekkelileri yenilgiden kurtarmıştır fakat savaşta bir galip taraf yoktur. Bu savaştan sonra Hendek Savaş’ında son kez Müslümanlara karşı savaşmıştır. Hudeybiye Antlaşmasından sonra daha önceden Müslüman olan kardeşi Velid aracılığı ile Müslüman saflarına katılmıştır.

Muhammed zamanı
Üç ay sonra Medine’ye ulaştı, Muhammed Gassanid yönetimindeki Suriye’ye bir elçi göndermişti, elçi Bizans imparatoruna İslamiyet çağrısı yapan bir mektup gönderdi. Ancak Mute yakınlarında elçinin yolu kesildi ve elçi öldürüldü. Haber Medine’ye ulaştığında Halid’in öfkelenmesine sebep oldu. Gassanid’in bu acımasız hareketine karşı bir sefer düzenlemek istedi. Muhammed, Zeyd bin Hariseyi ordunun başına atamıştı. Zeyd ölürse, komuta Cafer bin Ebu Talip’e ve eğer o da ölürse, komuta Abdullah bin Ebu Revaha’ya geçecekti. Eğer üç komutanda ölürse aralarından seçecekleri kişi komutan olacaktı.

Bir yıl sonra 630’da, Müslümanlar Medineden ilerleyerek Mekke’yi fethetti. Mekke fatihi Halid bin Velid, dört farklı orduyla dört ayrı yerden Mekke’ye girerek fethi tamamladı. Sonraki yıllarda Huneyn ve Taif kuşatmalarına katıldı.

İslam peygamberi Muhammed ( S.a.v ) , onun hakkında “Hâlid Allah’ın Kılıcıdır” buyurmuştur. Yine Hâlid hakkında: “Hâlid bin Velid’e gelince, o her şeyini sizin için vermiştir, nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarf etmiştir.” demiştir.(Ebû Dâvûd, Sünen, I, 163).

Ebu Bekir zamanında Halid Bin Velid ( R.A )
Muhammed’in ölümünün ardından İslam aleminin başına geçen ilk halife Ebu Bekir, yeni doğan dinde başlayan dönme ve isyan hareketlerinin önüne geçebilmek adına Halid Bin Velid’i çeşitli baskın ve seferlere göndermiştir. Ridde Savaşları olarak geçen bu seferde aldığı başarı ve galibiyetlerin ardından Ebu Bekir, “Analar Halid gibisini doğurmakta acizdir.” sözü ile Halid Bin Velid’in ne kadar kahraman olduğunu açıklamaktadır.

Arabistan yarımadasında sükunetin sağlanmasının ardından Ebu Bekir, Muhammed’in İslamiyeti yaymak için gösterdiği gayreti devam ettirerek Halid Bin Velid’i oluşturacağı 18.000 kişilik bir ordunun başında, Sasanilerin denetimi altındaki Mezopotamya’ya sefere gönderir. Halid 633 yılı Nisan ve Mayıs aylarında bu bölgede Sasani ve Hristiyan Araplarla yaptığı Zincirler Muharebesi, Walaja Muharebesi ve Ullais Muharebesinden galibiyetle ayrılmış, el-Hira’daki (şimdiki Necef) kaleyi fethetmiş, bölgeyi İslamiyetle tanıştırmış ve kabul etmeyenlerin ise cizye ödemesini sağlamıştır. Ordusunu Haziran ayında dinlendirdikten sonra Anbar Kalesini kuşatmış, şiddetli direnişle karşılaşmışsa da Temmuz ayında kaleyi teslim almıştır. Daha sonra Sasanilerin vasalı olan göçebe Arap kabileleriyle yapmış olduğu Ayn el-Tamr Muharebesiyle onları geri püskürtmüştür.

Halid Bin Velid ( R.A ) göstermiş olduğu başarılarla Mezopotamya’nın büyük bir bölümünü hakimiyeti altına almıştır. Fakat bu başarılardan rahatsız olan Sasani hükümdarı III. Yezdigirt, bölgeye birleşik Fars-Arap kuvvetleri takviye ederek istilayı durdurmayı hedefliyordu. Halid Bin Velid’in sağlamış olduğu istihbarat’a göre; Sasani ordusunun Fırat nehri kıyısındaki Hanafiz, Zumail, Saniyy ve Muzayyah bölgelerinde kamp kurduğunu öğrenmiştir. Böylesine büyük bir orduyla tek seferde başedemeyeceğini anlayan Halid, mevcut ordusuyla kamp kurmuş olan düşman birliklerine karşı gece baskını yapmaya karar vermiştir. Koordineli saldırılarla yapmış olduğu Muzayyah Muharebesi, Saniyy Muharebesi ve son olarak Zumail Muharebesiyle Sasani ordusuna imha etmiştir.

Elindeki az kuvvetle büyük başarılar elde eden Halid Bin Velid, Sasani İmparatorluğu’nun güney ve batısındaki ordu bakiyelerinin neredeyse tamamını yok ederek başkent Tizponu savunmasız bırakmıştır. Sasani başkentine doğru sefer düzenleyerek bu işe son noktayı koymak istiyordu fakat Sasani hükümdarı Bizans İmparatoruyla anlaraşak büyük bir orduyla üzerine geldiğini öğrenince bu kararından vazgeçti. III. Yezdigirt, Heracliusa gönderdiği mesajda; başedemediği Halid Bin Velid’e karşı birlikte hareket etmeyi önermiş, sıranın kendi İmparatorluğuna da geleceğini bildirmiş ve aralarında asırlardır devam eden düşmanlığa son vermeyi teklif etmiştir. Heraclius bu teklifi kabul ederek Sasanilerle birleşmek üzere Suriye’den destek birlikler göndermiştir. Oluşturulan ordu Halid’in üzerine gönderilmiş fakat Firaz Muharebesinde Müslüman ordusu tarafından büyük bir hezimete uğratılmıştır.[2 Bu son savaşla birlikte Mezopotamya’nın kontrolünü tamamen eline alan Halid Bin Velid, ordusunu dinlendirdikten sonra Tizpon yolu üzerinde bir kaleyi kuşatmaya gideceği sırada Ebu Bekirden aldığı mektupla, Bizans orduları üzerine yürümek için Suriye cephesine gönderilmiştir.

Ömer zamanında Halid Bin Velid ( R.A )
Ömer, Halid’i başkomutanlıktan azlettiği mektubu Yermuk’ta savaşta bulunan orduya gönderir. Mektupta Halid başkomutanlıktan azledilir, yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah başkomutan tayin edilir. Savaş esnasında mektup Ebu Ubeyde’ye ulaşır. Savaş sırasında bu haber askerlerin moralini bozabilir endişesiyle Ebu Ubeyde mektubu saklar. Savaş bittikten sonra Ebu Ubeyde mektubu Halid’e gösterir. Halid hiç kırgınlık yaşamadan emre itaat edip Ebu Ubeyde’nin emrine girer.

Halid Bin Velid ( Seyfullah ) Kimdir? - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

RASTGELE İÇERİKLER

Din, ahlak ve dua kavramlarının anlamları Mucize kurtuluş: Allah dilediğinde olmayacak şey yoktur ( Video ) Hz. Muhammed ( S.a.v )’in eşleri ( Zevceleri ) İslam’da Neş’e ve Safa Es-Sabur ismi şerifleri anlamı ve faziletleri Ahiret inancı ( Ahirete İman ) insan davranışlarını nasıl etkiler?

FACEBOOK'TA BİZ

TemaFabrika

Hoşgeldiniz

İman ve Kuran İslami haber Kaynağı - Tüm Hakları Saklıdır