Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Günlük hayatta okumamız gereken en tesirli dualar

Ana Sayfa » İslami Cevaplar » Günlük hayatta okumamız gereken en tesirli dualar
Günlük hayatta okumamız gereken en tesirli dualar

Günlük hayatımız da yatmadan önce okumamız gereken dua, kalkınca okumamız gereken dua, yemek yemeden önce okumamız gereken dua, Camiye girerken okumamız gereken dua, elbiselerimizi giyerken okumamız gereken dua, her hangi bir araca binerken okumamız gereken dualar gibi bir çok duayı sizlere tek bir konu da sunmaya çalışacağız. 

Değerli kardeşlerim duaların amacı sürekli rabbimizi hatırlamamız ve aciz olduğumuz noktalarda sadece ondan yardım dilemektir. 

Gece yatmadan önce ve sabah kalkarken okunacak dua:

Gece yatmadan önce okunacak duanın Okunuşu: “Bismike Allahumme emutu ve ehya.”

Duanın Anlamı: “Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allah’ım!” (Buhari, Deavat: 7)


Sabah kalkarken okunacak duanın Okunuşu:
Duanın Okunuşu: “Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüşur.”
Duanın Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamd olsun. (kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır.” (Buhari: 11/96)

Sabah okunacak dua:
Duanın Okunuşu: “Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.”
Duanın Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.” (Ebu Davud: 5067)

Akşam okunacak dua:
Duanın Okunuşu:
“Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.”

Duanın Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır.” (İbn Mace, Dua: 14)

Şirkten korunmak için (Sabah-Akşam) okunacak dua:

Duanın Okunuşu: “Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulğuyubi.”
Duanın Anlamı: “Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin.” (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

Yemekten Sonra Okunacak Dua:
Duanın Okunuşu:
“Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin.”
Duanın Anlamı: “Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah’a hamd olsun.” (Ebu Davud, At’ime:15)

Elbise giyerken okunacak dua:
Duanın Okunuşu:
“Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.”
Duanın Anlamı: “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi.” (Tirmizi, deavat: 107)

Camiye girerken okunacak dua (sağ ayakla girilir):
Duanın Okunuşu:
“Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.”
Duanın Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.” (Müslim, müsafirin:68)

Camiden Çıkarken okunacak dua (sol ayakla çıkılır):
Duanın Okunuşu:
“Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es’eluke min fedlike, allahumme e’sımni mineşşeytanirracim.”
Duanın Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru.” (Buhari, teheccüd: 25)

Helaya Girerken okunacak dua (sol ayakla girilir):
Duanın Okunuşu:
“Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.”
Duanın Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım.” (İbni Mace, Teharet: 9)

Heladan Çıkarken okunacak dua (sağ ayakla çıkılır):
Duanın Okunuşu:
“Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.”
Duanın  Anlamı: “(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamdolsun.” (İbni Mace, taharet:10)

Bir meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) kalkarken okunacak dua:
Duanın Okunuşu:
“Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.”
Duanın Anlamı: “Allah’ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.” (tirmizi, deavat: 38)

Su içtikten sonra okunacak dua:
Duanın Okunuşu:
“Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina.”
Duanın Anlamı: “Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun.” (Ebu Nuaym)

Aynaya bakarken okunacak dua:
Duanın Okunuşu
: “Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.” Duanın Anlamı: “Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.” (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

Vasıtaya binerken okunacak dua:
Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

Duanın Okunuşu: “Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.” Duanın Anlamı: “Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı ne yücedir. O’nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz.” (Zuhruf Suresi 13-14)

Eve girerken okunacak dua:
Duanın Okunuşu:
“Allahumme inni es’eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.” Duanın Anlamı: “Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah’ın adıyla evimize girer, Allah’ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz.” (Ebu Davud, Edeb: 112)

Evden çıkarken okunacak dua:
Duanın Okunuşu:
“Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.” Duanın Anlamı: “Allah’ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah’a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’ın yardımıyladır.” (Tirmizi, deavat: 34)

Günlük hayatta okumamız gereken en tesirli dualar - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

RASTGELE İÇERİKLER

Veysel Karanî ( Üveys bin Âmir Karnî ) hayatı İlim öğrenmekle ilgili ayet ve hadisi şerif Seçilmiş en güzel hadisi Şerifler – Peygamberimizin en güzel sözleri ABD Başkanına karşı durmanın adı: ABD karışımı İslam Hz. Peygamberimizin idareci özelliği Halkı kandıran yöneticilerin dini kullanmasına müsaade etmek

FACEBOOK'TA BİZ

TemaFabrika

Hoşgeldiniz

İman ve Kuran İslami haber Kaynağı - Tüm Hakları Saklıdır