Ezan okunurken, Kuran okumak, sohbet etmek uygun mudur?

Ezan okunduğu sırada yapılması ve yapılmaması gerekenler vardır. Öncelikle ezanın hükmü konusunda bilgi almak ve Ezan okunduğu sırada meşgul olduğumuz şeylerden vazgeçmeli miyiz?

Ezan okunduğu sıra da Kuran okuman, sohbet etmek, Uzanmak, Müzik çalmak, Konuşmak gibi eylemler devam edebilir mi?

Değerli din kardeşlerim ve muhterem Müslümanlar; 

Ezan Namaza çağıran bir davet ve İslamın en belirgin özelliklerinden biridir. Bu nedenle ezan  okunduğu sıra da yapmamız gerekenleri iyi bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Öncelikle ezan okunduğu sıra da Müezzine icabet etmek ve onunla birlikte tekrarlamak Sünnettir.

Fıkıh Kaynaklarına göre ezanın okunduğu sırada yapılması gerekenler şöyle izah edilmiştir.

“Ezan okunurken müezzinin söylediklerini tekrar etmekten başka bir şeyle meşgul olmak, konuşmak uygun değildir.”

“Hattâ, Kur’ân okunurken bile olsa, durup ezanı dinlemek, icâbet etmek daha faziletli olur.” (Bedayi, I/155)

Yatarken ezanı dinlemenin hükmü

Yatar vaziyette iken kişiler ibadetle meşgul olabiliyor ve zikir edebildiklerinden bir mahsuru yoktur. Öyle ki yatakta iken Kuran ayetlerini okumayı da Peygamberimiz ( S.A.V )’den biliyoruz. Uygun olması için ise kalkıp doğru oturarak icabet etmek en uygun olanıdır. 

Mezheplere göre ezanı dinlemenin hükmü

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ( S.A.V ) Şöyle buyurmuştur. “Ezanı duyduğunuzda müezzinin dediği gibi deyin.”(Müslim, Salat 7 )

Hanef mezhebi bunun, vacip olduğunu söyler, çünkü emir “vücup” ifade eder. Malıki mezhebinden bazıları ve Zahirilerin mezhebi de bu konuda birleşmişlerdir.

İmam Malik, İmam Şafii,İmam Ahmed ve Hanefi mezhebinden Tahavî’nin de içinde bulunduğu cumhura göre sözle icabet vacip değil, müstehaptır. (Davudoğlu, VI/27; lbn Hacer, Fethu’1-Bârî, N/92-93; Aynî, IV/280)

Kendi kendine Kur’an okuyan ve tesbih çeken kimse de bunları bırakıp ezana icabet etmelidir. Ama mescidde (başkaları dinlerken) Kur’an okuyan, okumasına devam edebilir.

All Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir