Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Allah’ın isimleri faziletleri ve faydaları ( Kaç kez okunmalı )

Ana Sayfa » İsmi Şerif » Allah’ın isimleri faziletleri ve faydaları ( Kaç kez okunmalı )
Allah’ın isimleri faziletleri ve faydaları ( Kaç kez okunmalı )

Allah’u Azimuşşan Hazretlerinin ismi şerifleri insanlar için dua kapısını aralayarak kabulünü sağlayan en kolay yoldur. Allah’u Azimuşşan Hazretlerinin isimleri ile ilgili olarak kısa bir hatırlatma notu düştükten sonra sizlere hangi isim kaç kez zikir edilmelidir?. Allah’ın isimlerini kaç kez zikretmeliyim? yada hangi ismi şeriflerini zikretmem daha iyi olur gibi bütün sorularınızın yanıtını vereceğiz. Ayrıca Allah’ın isimleri ile ilgili faziletleri ve faydalarını sizlere aktaracağız.

Değerli kardeşlerim Allah’u Azimuşşan Hazretlerinin isimleri gerçekten muhteşemliği ifade eder. Hatta öyle ki sizlere iki ayeti kerimeyi paylaşarak olayın önemini aktaracağız.

“En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle O’na dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.”
(Ar’af Süresi 180. ayeti kerime )

“O’dur Allah, O’ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O’nundur.”
(Taha Süresi 8. ayeti kerime)

En güzel isimlerin sahibi olan Allah’u Azimuşşan Hazretlerinin isimlerini kaç kez zikretmeli ve zikrederken nasıl faydalarla karşılaşacağız işte bütün bunların hepsini siz değerli kardeşlerimle paylaşıyorum.

( Parantez içinde ki sayılar adedi belirtmektedir. )

İsm-i Celil Tesbih adedi Tesbih niyeti
Allah (66 adet) :

Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
Er-Rahmân (298 adet):
Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.
Er-Rahîm (258 adet):
Maddî ve manevî rızka nail olmak.
El-Melik (90 adet):
Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
El-Kuddûs (170 adet):
Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
Es-Selâm (131 adet):
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
El-Mü’min (137 adet):
Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
El-Muheymin (145 adet):
İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
El-Aziz (94 adet) :
Düşmanlara galip gelmek.
El-Cebbâr (206 adet) :
İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
El-Mütekebbir (662 adet) :
İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
El-Hâlık (731 adet) :
İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
El-Bâri (214 adet) :
İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
El-Musavvir (336 adet) :
Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
El-Gaffâr (1.281 adet) :
Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
El-Kahhâr (306 adet) :
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
El-Vehhâb (14 adet) :
Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
Er-Rezzâk (308 adet) :
Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
El-Fettâh (489 adet) :
Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
El-Alim (150 adet) :
İlim zenginliği için.
El-Kâbid (903 adet) :
Zalimin zulmünden kurtulmak.
El-Bâsit (72 adet) :
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
El-Hafid (1.481 adet) :
Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
Er-Rafi’ (351 adet) :
İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
El-Muiz (117 adet) :
Fakir ve zelillikten kurtulmak.
El-Muzil (770 adet) :
Düşmanları zelil etmek.
Es-Semi’ (180 adet) :
Duaların kabul olması.
El-Basir (302-112 adet) :
Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
El-Hakem (68 adet) :
Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
El-Adl (104 adet) :
Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
El-Latîf (129 adet) :
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
El-Habîr (812 adet) :
Hafıza ve idrakin genişlemesi.
El-Halîm (88 adet) :
Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
El-Azîm (1.020 adet) :
Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
El-Gafûr (1.286 adet) :
Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
Eş-Şekûr (526 adet) :
Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
El-Aliyy (110 adet) :
Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
El-Kebîr (232 adet) :
Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
El-Hafîz (998 adet) :
Nefsinin ve malının korunması.
El-Mukît (550 adet) :
Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
El-Hasîb (80 adet) :
Herkese karşı açık alınlı olmak.
El-Celîl (73-5.329 adet) :
Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
El-Kerîm (270 adet) :
Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
Er-Rakîb (312 adet) :
Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
El-Mücîb (55-3.025 adet) :
Duaların kabul olunması.
El-Vâsi’ (137 adet) :
Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
El-Hakîm (78-6.084 adet) :
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
El-Vedûd (20-400 adet) :
İnsanların sevgisini kazanmak.
El-Mecîd (57-3.249 adet) :
İzzet ve şerefin artması.
El-Bâis (573 adet) :
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
Eş-Şehîd (319 adet) :
Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
El-Hak (108 adet) :
Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
El-Vekîl (66 adet) :
Allah’tan her türlü yardım görmek.
El-Kavî (116 adet) :
Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
El-Metîn (500 adet) :
Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
El-Veliyy (46-2.116 adet) :
Her işte Allah’ın yardımını istemek.
El-Hamîd (62-3.844 adet) :
Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
El-Muhsî (148 adet) :
Zekânın kuvvetli olması.
El-Mübdi (57 adet) :
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
El-Muîd (124 adet) :
Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
El-Muhyî (68 adet) :
İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
El-Mumît (490 adet) :
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
El-Hay (18-324 adet) :
Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
El-Kayyûm (156 adet) :
Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
El-Vâcid (14-196 adet) :
Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
El-Mâcid (48 adet) :
Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
El-Vâhid/El-Ehad (19-3.669 adet) :
Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
Es-Samed (134 adet) :
Hiç kimseye muhtaç olmamak.
El-Kâdir (305 adet) :
İstediğini yapmaya güç yetirmek.
El-Muktedir (744 adet) :
Her işte başarılı olmak.
El-Mukaddim (184 adet) :
Daima yükselmek.
El-Muahhir (847 adet) :
Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
El-Evvel (37 adet) :
Her hayır işinde birinci olmak.
El-Âhir (801 adet) :
Ömrün uzun olması.
Ez Zâhir (1.106 adet) :
Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
El-Müteâlî (551 adet) :
İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
El-Bâtın (62 adet) :
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
El-Vâlî (47 adet) :
Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
El-Berr (202 adet) :
Her halukarda iyilik bulmak.
Et-Tevvâb (409 adet) :
Tövbelerin kabul olması.
El-Müntekım (630 adet) :
Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
El-Afuvv (156 adet) :
Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
Er-Raûf (287 adet) :
Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
Mâlikü’l-Mülk (212 adet) :
Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (1.100 adet) :
İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
El-Muksit (209 adet) :
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
El-Câmi (114 adet) :
Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
El-Ganî (1.060 adet) :
Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
El-Muğnî (1.100 adet) :
Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
El-Mâni’ (161 adet) :
Kaza ve belalardan emin olmak.
Ed-Dârr (1.001 adet) :
Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek.
En-Nâfi’ (201 adet) :
Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
En-Nûr (256 adet) :
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
El-Hâdî (20-400 adet) :
Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
El-Bedî’ (86 adet) :
Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
El-Bâkî (113 adet) :
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
El-Vâris (707 adet) :
Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
Er-Reşîd (514 adet) :
Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
Es-Sabûr (298 adet) :
Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

Allah’ın isimleri faziletleri ve faydaları ( Kaç kez okunmalı ) - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

Arzu çelik07 Mart 2019

Bu isimlerin günleri fark eder mi

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

RASTGELE İÇERİKLER

Çalınan veya kaybolan eşyayı bulmak için okunacak dua Sabah namazı ve ezanı ile ilgili merak ettikleriniz Müslümanın aynasından bakmak İslam’da doğru bilginin (yakîn) aşamaları nelerdir? 5 farklı makamda ezan okuyan müezzin Ettehiyyatü duası ile ilgili merak ettiğiniz her şey – Okunuşu, Anlamı, Mezheplere göre okunması

FACEBOOK'TA BİZ

TemaFabrika

Hoşgeldiniz

İman ve Kuran İslami haber Kaynağı - Tüm Hakları Saklıdır