Biliyor musunuz?

Kitap Tanıtımı: ‘Sünnetin Aydınlığında’

Kitap Tanıtımı: “Sünnetin Aydınlığında”

Kitabın Yazarı: Mehmet Emin Akın

Yayınevi: Medarik Yayınları

Basım Tarihi: 2022

Sayfa Sayısı: 430

Ebat: 160 x 240 mm

İçerik:

Kandilin aydınlatmayıp bilakis kararttığı olur mu hiç? Olurmuş demek. Bin yıl evvelinden temeli atılmış kandil günleri bugün hâlâ sünnetin aydınlığını karartmaya, hidayet yolunun önüne taş olmaya devam ediyor.

Kitap genel olarak sünnete bağlılık, sünnetten sapmanın olumsuz neticeleri, ehl-i hadis kriterlerine uygun olmayan rivayetlerin değerlendirilme kriterleri ve hadisler ile âlim kavillerinin nasıl anlaşılması gerektiğine dair teknik bilgiler içeriyor. Kitap yazılırken konuyla alakalı umde ve muteber eserlerden hali kalınmaması, hem bidatleri işleyenlerin hem de bidatlere karşı mücadele verenlerin saygınlığını kazanmış âlimlerden nakiller yapılması kitabın ilmî değerini artıran unsurlardan zikredilebilir.

Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin doğuşu ve teşekkül süreci ile İslam’ın temel öğretilerine zıt yönlerini değerlendiriyor ve bu gibi bidatlere nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda yol gösteriyor. Bu yönüyle kitaplığımızda mutlaka olması lazım gelen bir eser olarak karşımıza çıkıyor.

Yazarın hadislere dair teknik bilgisinin vukufiyeti hususunda İmam Şevkânî’nin (rh) El-Fevâidu’l Mecmûa kitabına yazdığı 224 sayfalık önsözü incelenebilir.

Alıntı:

“Kitâb’ı, Sünnet’i, İcmâ’yı kaldırıp attık;Havâssı maskara yaptık, avâmı aldattık.Yıkıp Şerîat’i, bambaşka bir binâ kurduk;Nebî’ye atf ile binlerce herze uydurduk!O hâli buldu ki cür’et: ‘Yecûzu fi’t-tergîb…’Karâr-ı erzeli fetvâ kesildi!… Hem ne garîbHadîsi vaz’ ediyorken sevâb uman bile var!Sevâbı var mı imiş, bir zaman gelir, anlar!Cihânı titretiyorken nidâ-yı ‘Men kezebe…’İşitmiyor mu, nedir, bir bakın şu bî-edebe:Lisân-ı pâk-i Nebî’den yalanlar uyduruyor;Sıkılmadan da ‘sevâb işledim’ deyip duruyor!Düşünmedin mi girerken Şerîatin kanına?Cinâyetin kalacak zanneder misin yanına?Sevâb ümîd ediyor ha! Deyin ki nâmerde:Sevâbı sen göreceksin huzûr-ı mahşerde!

Avatar

imanvekuran

About Author

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Biliyor musunuz? Dini Makaleler Soru ve Cevap

İslam Devleti Nasıldı?

Günümüz de şeriatla yönetilen devletlerin İslami devlet modeli olarak sunulması doğru değildir. Esas alınan kriterler kısmi olarak şeriatla bağlantılı olabilir
Biliyor musunuz?

Filistin’i görmezden gelen Korkak Müslümanlar

Bütün dünyanın Filistin’e gözünü kulağını kapatıyor olmasına bir çok gerekçe gösterilebilir ama Müslümanların Filistin’e karşı sessiz kalması ve görmezden gelmesi