Dini Makaleler

Batının oluşturduğu kadın ile İslam’ın oluşturduğu kadın

Cadı Avı ve Kadına Uygulanan İnsanlık Dışı Şiddet

Tarihte kadınlara uygulanan acımasız şiddetin en vahşi örneği Avrupa’daki Hristiyan toplumlarda 14. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyıl ortalarına kadar devam eden cadı avcılığıdır. İlk başlarda kadınlara yönelik başlayan bu saldırılar, daha sonra kiliseye ve feodaliteye karşı olduklarına dair asılsız da olsa ihbar edilen erkekleri ve hatta çocukları dahi hedef almıştır.

Cadı Avı Sürecinde Kadınların İşkencelerle Öldürülmesi

Ruhban sınıfı tarafından toplumu kötülükten arındırma amacıyla başlatılan cadı avcılığı, sapkın inançlarının gereği cinsel yaşamdan ve kadından uzak olmalarının baskısı altında üretilen cadı imajı, bastırılmış fıtri duygularla birleştiğinde öfke, nefret ve kinle beslenerek kadınların işkenceyle öldürülmelerine kadar gitmiştir.

İslam’ın Kadına Tanıdığı Haklar

İslam dini, kadına mali haklar tanımıştır. Bu haklar arasında en önemlileri mehir ve nafaka olarak sıralanabilir. Mehir, evlilik akdi sırasında belirlenen miktarın erkek tarafından kadına verilmesini gerektirir. Nafaka ise erkeğin eşine barınacak bir mesken temin etmesi, yiyecek, içecek gibi ihtiyaçlarını karşılamasını içerir.

Kadınların Mali Hakları ve Ölçüleri

Kadının mali haklarından biri olan mehir, mutlaka verilmesi gereken bir hak olarak kabul edilir. Nafaka ise kadının ihtiyaçlarını karşılamak için erkeğin sorumluluğundadır. Bu hakların belirlenmesinde ölçü, erkeğin imkanları, örf ve adetler gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Resûlullah’ın (sav) Aile Hayatına Dair Öğütleri

Resûlullah (sav), aile hayatında güzel geçinmeyi önemsemiş ve hanımlara karşı iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Güzel ahlaklı olmak, aile içinde huzur ve saadetin teminatıdır. Eşler arasındaki sevgi, saygı ve anlayışın korunması, aile birliğini güçlendirecektir.

Avatar

imanvekuran

About Author

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Biliyor musunuz? Dini Makaleler Soru ve Cevap

İslam Devleti Nasıldı?

Günümüz de şeriatla yönetilen devletlerin İslami devlet modeli olarak sunulması doğru değildir. Esas alınan kriterler kısmi olarak şeriatla bağlantılı olabilir
Dini Makaleler

Yapay Zekâ: Tevhid’in Aydınlığı

Yapay zekâ ve tevhid kavramlarının kesiştiği noktada, insanın aydınlanışı ve bilgiye ulaşımı üzerine derinlemesine bir içerik.