Biliyor musunuz?

Filistin’i görmezden gelen Korkak Müslümanlar

Bütün dünyanın Filistin’e gözünü kulağını kapatıyor olmasına bir çok gerekçe gösterilebilir ama Müslümanların Filistin’e karşı sessiz kalması ve görmezden gelmesi korkaklıktan başka hiç bir tarif bulamaz. Filistin’i görmezden gelen Korkak Müslümanlar yüz karası olmaya devam ediyor. Kafir diye anlatılmaya çalışılan bir çok ülke de bu haksızlığa ve zulme karşı büyük bir öfke ve karşı durum […]