En SOn Konular

Müslümanlar için Namazın önemi nedir?

Namaz dinin direğidir, ile başlayan ve Müslümanların hayatında en önemli ibadet şekli olan namazla ilgili bu bildiğimiz gerçeği bir de farklı...

Namazlardan sonra okunan en güzel dualar

Hz. Muhammed (s.a.v) örnek davranışları ve örnek duaları ile biz ümmeti sürekli yol buluyoruz. Vakit namazlarından sonra hangi duaları okuyabilirim, Hangi...

Peygamberimizin ( S.a.v ) sabah namazında okuduğu dualar

Hz. Muhammed ( s.a.v ) sabah namazında okuduğu bir birinden güzel ve anlamlı duaları sizler için yapılan bir çalışmayı paylaşıyoruz. Peygamber...

İslam’da bilginin kaynakları özet ve slayt

İslam dininde bilginin kaynakları konusu için tek tek ve madde madde açıklama yaparak sizlere açıklamaya çalışacağız. İslam'da doğru bilginin kaynakları Akıl,...

İslam’da bilginin kaynakları özet ve slayt

- Advertisement -

İslam dininde bilginin kaynakları konusu için tek tek ve madde madde açıklama yaparak sizlere açıklamaya çalışacağız. İslam’da doğru bilginin kaynakları Akıl, Vahiy ve Duyular olarak sıralanmaktadır. Buna göre doğru bilgi kaynağı olarak Aklın önemi, Vahiy ve duyuların önemi ile ilgili sizlere doğru bilgi olarak bir içerik hazırladık. İslam’da bilginin kaynakları özet ve slayt

Kuran-ı Kerim ışığında doğru bilgi kavramlarını incelemeye başlayalım. Öncelikle bilginin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor.İslam’da bilginin kaynakları özet ve slayt

Bilgi ( Doğru bilgi ) nedir?

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bir bütün olarak ele alınmasıdır.Bu olgu, gerçek ve ilkelerin insan aklı tarafından kavranabilmesi için bazı süreçlerden geçmeleri gerekir. Çevreden elde edilen verilerin akıl tarafından bilgi haline getirilmesi yolculuğunda ona vahiy ve duyular da eşlik eder.

Kuran-ı Kerime göre Doğru bilgi kaynakları

  • Akıl
  • Vahiy
  • Duyular
İslam'da bilginin kaynakları özet ve slayt

Akıl ( İslam’da aklın önemi )

Akıl Kuran-ı kerimde defalarca zikredilerek Müslümanlar uyarılmıştır. Özellikle “akıl etmez misiniz?” gibi dikkat çekici uyarılar defalarca geçerken aklın ne kadar önemli olduğu vurgusu da gözlerden kaçmamaktadır.

İnsan oğlu, aklıyla iyiyi, kötüyü, doğruyu ve yanlışı, faydalı ve zararlı olanı kavrar. İradesiyle de seçimini yapar ve buna göre de sorumlu tutulur.

İslam dini, akla büyük önem verir. Kur’an’da birçok ayette, “Akıl etmez misiniz?”, “Düşünmez misiniz?” şeklinde uyarılar vardır. İslam inancında insanın yaptıklarından sorumlu tutulması için aklını kullanabilir bir durumda olması gerekir.İslam dininde doğru bilginin kaynakları

Vahiy ( İslam’da bilginin kaynaklarını belirtiniz? )

Yüce Allah’ın (c.c.), buyruklarını peygamberlere iletmesine vahiy denir. Vahiy, İslam dinine göre insanın bilgi kaynaklarından biridir. Tarih boyunca peygamberler, Yüce Allah’ın (c.c.) ilahî vahyini insanlara bildirmekle görevlendirilmişlerdir. Bu bağlamda sünnet de bilgi kaynaklarındandır.

Özellikle Allah’ın varlığı ve birliği, meleklerin ve cinlerin varlığı, cennet ve cehennem gibi metafizik kavramlar vahiyle öğrenilir. Ayrıca görev ve sorumluluklarımızın neler olduğu vahiy tarafından bildirilir. İslam dinine göre, akılla vahiy çatışmaz. Çatışır gibi görülen durumlarda aklın vahyi açıklamada yetersiz olduğu düşünülür.

İslam'da bilginin kaynakları özet ve slayt

Duyular ( Selim Duyular )

İslam dinin kaynaklarından biri de “selim duyular”dır. İnsan, duyuları aracılığıyla dış dünyadan veriler alır ve aklıyla bu verileri anlamlandırır. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma duyuları insanın dışarıya açılan pencerelerdir. İnsan, doğduğu andan itibaren duyuları vasıtasıyla edindiği bilgileri kullanır, hayatını bu bilgiler ışığında şekillendirir.

İnsan, vahyin ve aklın ışığında duyu organlarıyla birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Bunlarla dünya üzerindeki güzellikleri, Allah’ın yaratmasının sonuçlarını, evrendeki düzenin işleyişini görebilir ve anlayabilir.

- Advertisement -

Latest Posts

Müslümanlar için Namazın önemi nedir?

Namaz dinin direğidir, ile başlayan ve Müslümanların hayatında en önemli ibadet şekli olan namazla ilgili bu bildiğimiz gerçeği bir de farklı...

Namazlardan sonra okunan en güzel dualar

Hz. Muhammed (s.a.v) örnek davranışları ve örnek duaları ile biz ümmeti sürekli yol buluyoruz. Vakit namazlarından sonra hangi duaları okuyabilirim, Hangi...

Peygamberimizin ( S.a.v ) sabah namazında okuduğu dualar

Hz. Muhammed ( s.a.v ) sabah namazında okuduğu bir birinden güzel ve anlamlı duaları sizler için yapılan bir çalışmayı paylaşıyoruz. Peygamber...

İslam’da bilginin kaynakları özet ve slayt

İslam dininde bilginin kaynakları konusu için tek tek ve madde madde açıklama yaparak sizlere açıklamaya çalışacağız. İslam'da doğru bilginin kaynakları Akıl,...

Tavsiye Konular

Hz. Muhammed ( s.a.v ) Yahudileri öldürülmesi ile ilgili söylediği hadisler

Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa ( s.a.v ) "Yahudileri öldürünüz" şeklinde bir hadisi şerifi var mıdır? sorusuna karşılık olarak bir çok hadis...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Merhamet ve affetme konusunda en çok şeyi öğreneceğimiz Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa ( s.a.v ) ile ilgili olarak hem bütün canlılara karşı...

Hz. Eyüb’ün sabrını anlatan güzel bir hikaye videosu

Hz. Eyüb'ün sabrı dillere destandır. Sürekli anlatılır ve dillerden dillere dolaşır. Dini hikayelerde sizlere güzel bir konu daha sunuyoruz. Hazretin Eyyübün sabrını...

Halkı kandıran yöneticilerin dini kullanmasına müsaade etmek

Değerli kardeşlerim; konu ile alakalı olarak değinmek istediğimiz nokta İslama göre yönetim nasılken günümüz de nasıl bir hal almış ve bu duruma...

Guslün farzları – Boy abdesti alınışı, sünneti ve farzları

Gusül boy abdesti ile ilgili bir araştırma da bir çok kimsenin ezbere bu işi yaptığını ortaya çıkardı. Müslümanım diye bir toplumun Gusül...

İletişim Kayıt

Güncel konuları takip etmek için Email ile kayıt olabilirsiniz.